Konsultacje środowiskowe

Ochrona środowiska stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Co za tym idzie stanowi szereg dodatkowych obowiązków do spełnienia. Wobec coraz to nowszych regulacji prawnych, oferujemy naszym klientom wsparcie i doradztwo na każdym etapie realizacji wymogów wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Niewiedza w zakresie ochrony środowiska i szybko zmieniające się prawo to dwa najważniejsze wyzwania, z jakimi przychodzi zmierzyć się przedsiębiorcom. Niespełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawnych lub brak ich znajomości nie są usprawiedliwieniem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.
Zachęcamy do skorzystania z konsultacji środowiskowych w celu przeanalizowania sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem obowiązujących wymogów ochrony środowiska. Konsultacje przeprowadzamy w formie mailowej lub spotkań osobistych.

Problematyka konsultacji środowiskowych:

 • Konsultacje podstawowe
  ewidencja, sprawozdawczość
 • Konsultacje zaawansowane
  w zakresie gospodarki odpadami
 • Konsultacje zaawansowane
  w zakresie gospodarki opakowaniami
 • Konsultacje zaawansowane
  w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza