Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, musi być obowiązkowo przeprowadzony raz na 4 lata i dotyczy dużych przedsiębiorstw, tj. zatrudniających co najmniej 250 osób lub których roczny obrót przekracza 50 mln euro (roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro).

Audyt energetyczny sporządza się poprzez analizę poszczególnych obszarów:

  • audyt energetyczny procesów technologicznych,
  • audyt energetyczny układów elektroenergetycznych,
  • audyt energetyczny budynków,
  • audyt energetyczny źródeł ciepła,
  • audyt energetyczny transportu.

Wynikiem przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest raport zawierający informacje o możliwych oszczędnościach energii w zakładzie.

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku zawiera wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli ulepszeń, które umożliwią jego użytkowanie przy mniejszym zużyciu energii do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody, a tym samym prowadzących do zmniejszenia kosztów. Celem przeprowadzenia audytu jest przedstawienie konkretnych rozwiązań, które pozwolą na zaoszczędzenie energii.

Audyt jest niezbędny w przypadku chęci ubiegania się o dofinansowanie na obniżenie kosztów zużywanej energii – tzw. premię termomodernizacyjną. Pozwala ona na uzyskanie dotacji w wysokości równej nawet kilkudziesięciu procentom dokonywanej inwestycji.