Analizy emisji oraz hałasu

Analizy emisji i hałasu pozwalają na przedstawienie oddziaływania danej inwestycji w komponentach powietrza i akustyki.

Analizy emisji i hałasu stanowią załączniki do Raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia, które pozwalają na rzetelne przedstawienie oddziaływania danej inwestycji w komponentach powietrza i akustyki.

Analizy emisji stanowią ponadto załączniki do wniosków o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz wniosków o udzielenie pozwolenia zintegrowanego.

Analizy rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu

Analizy emisji wykonuje się zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Pracujemy w nowoczesnym i uznanym w branży programie „Operat FB”

Analizy akustyczne

Analizy oddziaływania hałasu wykonujemy w programie HPZ2001 autorstwa Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.