ochrona środowiska eko sfera

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a co za tym idzie stanowi szereg dodatkowych obowiązków do spełnienia. Wobec coraz to nowszych regulacji prawnych, oferujemy naszym klientom wsparcie i doradztwo na każdym etapie realizacji wymogów wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

W czym Ci pomożemy?

Usługi podstawowe

Ewidencja i opłaty

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska:
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
  • pobór wód oraz odprowadzanie ścieków – na podstawie ustawy Prawo wodne
Ewidencja:
  • prowadzenie ewidencji odpadów w bazie BDO
  • ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • ewidencja wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi
  • ewidencja poboru wód podziemnych lub powierzchniowych
Sprawozdawczość:
  • przygotowanie sprawozdań – rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach (składanych poprzez bazę BDO) oraz sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (poprzez BDO)

Usługi zaawansowane

Gospodarka odpadami

ochrona środowiska eko sfera
  • opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzania, zbieranie lub przetwarzanie i zbieranie odpadów
  • aktualizacje decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

  • opracowanie zgłoszenia z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
  • opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • analizy dotyczące możliwych przekroczeń standardów jakości środowiska w wyniku wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (również na etapie inwestycyjnym)

Pełne przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji i jej (potencjalnie) znaczącym oddziaływaniem na środowisko

ochrona środowiska eko sfera
  • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
  • opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (pełna ocena oddziaływania na środowisko)

Pełne przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego

Pozostałe usługi

  • przygotowanie raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
  • analiza zakładu pod kątem kwalifikacji ZZR (zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) lub ZDR (zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej)
  • analiza wymagalności raportu początkowego dla instalacji IPPC
  • analiza konkluzji BAT dla instalacji IPPC
consectetur elementum ut consequat. sed libero. diam Aenean efficitur. Nullam massa