energetyka eko sfera

Energetyka

W związku z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej pojawił się obowiązek sporządzania audytów energetycznych przedsiębiorstw, który obejmie zdecydowaną większość zużycia energii. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa stanowi kompleksowe podejście do bilansu energii w zakładzie, a jego część stanowi m.in. audyt energetyczny budynków, którego wynikiem jest raport przedstawiający potencjalne optymalizacje energii i rozwiązania redukujące zarówno generowanie jak i dalsze zużycie energii.
Oferujemy wykonanie audytu energetycznego budynku, jak i kompleksowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. ENERGETYKA.
energetyka eko sfera

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, musi być obowiązkowo przeprowadzony raz na 4 lata i dotyczy dużych przedsiębiorstw, tj. zatrudniających co najmniej 250 osób lub których roczny obrót przekracza 50 mln euro (roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro).
Audyt energetyczny sporządza się poprzez analizę poszczególnych obszarów:
  • audyt energetyczny procesów technologicznych,
  • audyt energetyczny układów elektroenergetycznych,
  • audyt energetyczny budynków,
  • audyt energetyczny źródeł ciepła,
  • audyt energetyczny transportu.
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
  • pobór wód oraz odprowadzanie ścieków – na podstawie ustawy Prawo wodne
Wynikiem przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest raport zawierający informacje o możliwych oszczędnościach energii w zakładzie.

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku zawiera wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, czyli ulepszeń, które umożliwią jego użytkowanie przy mniejszym zużyciu energii do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody, a tym samym prowadzących do zmniejszenia kosztów. Celem przeprowadzenia audytu jest przedstawienie konkretnych rozwiązań, które pozwolą na zaoszczędzenie energii.
Audyt jest niezbędny w przypadku chęci ubiegania się o dofinansowanie na obniżenie kosztów zużywanej energii – tzw. premię termomodernizacyjną. Pozwala ona na uzyskanie dotacji w wysokości równej nawet kilkudziesięciu procentom dokonywanej inwestycji.
elit. Lorem efficitur. pulvinar libero consectetur mi, consequat. sem,